Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van bloemsierkunst De Carlton (John Koene).

Bloemsierkunst De Carlton (John Koene) behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

Bloemsierkunst De Carlton (John Koene) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Bloemsierkunst De Carlton (John Koene) is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Aan de inhoud van deze webshop kunt u geen rechten ontlenen. Uiteraard zal bloemsierkunst de Carlton (John Koene) fouten of onjuistheden in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Bloemsierkunst de Carlton (John Koene). Zonder schriftelijke toestemming van Bloemsierkunst de Carlton (John Koene) is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Bloemsierkunst de Carlton (John Koene) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en een door derden gehanteerd privacybeleid.